Aktywne narzędzia uprawowe

W dotychczas omawianych narzędziach źródłem napędu była siła uciągu zwierząt lub ciągnika. Części robocze tych narzędzi wykonują pracę w wyniku postępowego ruchu całego narzędzia. Przy napędzie ciągnikowym zakres zastosowania takich tzw. „biernych” narzędzi jest ograniczony wskutek występowania dużego poślizgu przy wzroście potrzebnej siły uciągu. Dlatego powstają próby zastosowania tzw. „czynnych” lub „aktywnych” narzędzi uprawowych, w których części robocze są bezpośrednio napędzane od wałka przekaźnikowego ciągnika, a zapotrzebowanie siły uciągu ogranicza się do przetaczania agregatu po polu. Najszersze zastosowanie wśród narzędzi aktywnych znajdują glebogryzarki (gryzarki). Części robocze glebogryzarki, w postaci sprężystych haków lub odpowiednio wygiętych noży, otrzymują ruch obrotowy wokół osi ustawionej poprzecznie do kierunku ruchu agregatu i przechodząc przez warstwę gleby spulchniają ją. Spulchnienie gleby glebogryzarką jest bardzo intensywne, tak że dalsze zabiegi uprawowe są zbędne. Dobierając odpowiednio do wymaganej głębokości uprawy obroty wału gryzarki i prędkość ruchu postępowego agregatu, można regulować w dużym zakresie intensywność spulchnienia gleby. Glebogryzarki buduje się jako małe ogrodnicze, pracujące z ciągnikami jednoosiowymi, oraz jako maszyny o dużej szerokości roboczej, zawieszane lub doczepiane do ciągników odpowiedniej mocy.