Ochrona roślin za pomocą procesów technologicznych

W skład technologicznego procesu ochrony roślin wchodzi, obok właściwych zabiegów opryskiwania lub opylania, również przygotowanie pola, przygotowanie środków chemicznych, transport środków chemicznych lub wody, napełnianie zbiorników, a po wykonanym zabiegu — oczyszczenie aparatury ze środków chemicznych. Pierwszy stopień mechanizacji charakteryzuje transport ręczny na małą odległość — wiadrami, taczkami itp., a do właściwego zabiegu aparaty o napędzie ręcznym. Drugi stopień mechanizacji — większe odległości i większe ilości środków wymagają transportu konnego przy równoczesnym zastosowaniu maszyn konnych. Trzeci stopień mechanizacji, występujący szczególnie wyraźnie w procesach ochrony roślin, charakteryzują zarówno maszyny konno- silnikowe, jak również ręczno-silnikowe. Również przy podziale prac w procesie — gdy stosuje się dowóz konny i maszyny robocze ciągnikowe — proces zaliczyć można do tego stopnia mechanizacji. Czwarty stopień mechanizacji — prace wykonywane są za pomocą ciągników lub maszyn samobieżnych. Piąty stopień mechanizacji, obok częściowej automatyzacji przy przygotowaniu roztworów i napełnianiu zbiorników, charakteryzuje zastosowanie samolotów lub helikopterów pozwalających na znaczne zwiększenie wydajności pracy.