Dysze oparte na metodzie Contra

Dysze oparte na metodzie Contra nadają się do opryskiwania niezbyt wysokich drzew i krzewów. Dysze tego typu mają zastosowanie w tych opryskiwaczach, w których czynnikiem nośnym kropelek jest dodatkowy strumień powietrza, oprócz tego, który służy do rozbijania cieczy na drobne kropelki. Metoda rozbijania cieczy na bardzo drobne kropelki w dyszy Contra polega na skrzyżowaniu z sobą kierunków przepływu cieczy i powietrza. Niezależnie od prędkości przepływu powietrza w stosunku do cieczy, cząstki cieczy przesuwają się po powierzchni stożkowej dyszy po linii zbliżonej do śruby lewoskrętnej, a cząstki powietrza — prawoskrętnej. Elementarne strużki cieczy i powietrza muszą się ze sobą przeciąć w kilku punktach zanim wydostaną się do powietrza otaczającego dyszę, przy czym liczne ich zderzenia powodują odrywanie się cząsteczek cieczy (kropelki) i wyrzucanie ich do obszaru strumienia powietrza, a dalej na opryskiwane rośliny. Do bezpośredniego, drobnokroplistego nanoszenia środków chemicznych na rośliny stosuje się też opryskiwacze aerozolowe, zwane też wytwornicami mgły. Wytwornice mgły stosowane są głównie do zwalczania szkodników roślin środkami kontaktowymi oraz do przeprowadzania zabiegów sanitarnych. Rozróżnia się dwa zasadnicze rodzaje aerozoli: aerozole kondensacyjne oraz aerozole dyspersyjne; odpowiednio do tego budowane są różne rodzaje wytwornic. Aerozole kondensacyjne powstają przez odparowywanie cieczy i jej kondensację w temperaturze panującej w danej chwili w otoczeniu opryskiwanej rośliny. Do tego celu najczęściej wykorzystuje się gazy odlotowe silnika spalinowego. Aerozole dyspersyjne powstają wskutek mechanicznego rozpylenia cieczy za pomocą urządzenia mechanicznego lub strumienia gazów. Wytwornice aerozoli stosowane są do opryskiwania cieczami o dużej koncentracji środków trujących, co pozwoliło na uzyskanie małych wymiarów zewnętrznych tych urządzeń.