Sposoby nawadniania i zraszania

Nawadnianie i zraszanie pól, łąk, ogrodów i sadów może być przeprowadzone grawitacyjnie albo mechanicznie. Nawadnianie grawitacyjne może być stosowane wszędzie tam, gdzie znajduje się naturalny spadek terenu, a woda może spływać samoczynnie (grawitacyjnie) do określonych miejsc. Najczęściej stosowane jest nawadnianie podsiąkowe (bruzdowe) oraz zalewowe lub stokowe. Ostatnio stosuje się też nawadnianie podziemne. Nawadnianie podsiąkowe (bruzdowe) polega na tym, że wodę doprowadza się do bruzd wykonanych w odstępach od 50 do 80 cm; woda ta płynąc wsiąka w dno i boki bruzd. Długość bruzd nawadniających, jak również ich rozstawienie zależą od rodzaju gleby i spadku terenu. Praktyczna długość bruzd nawadniających może wynosić od 30 do 130 m. Ilość wody podawanej do bruzd może być zmienna i zależy przede wszystkim od długości bruzd, spadku terenu oraz rodzaju gleby (mniej lub bardziej podsiąkliwa, lekka lub ciężka) i waha się w granicach od 0,1 do 0,5 1/sek. W bardzo nielicznych wypadkach ilość podawanej wody do każdej bruzdy może dochodzić do 1—1,5 1/sek. Nawadnianie bruzdowe ze względu na poziom napełnienia bruzd wodą można podzielić na trzy rodzaje. Nawadnianie za pomocą płytkich bruzd o głębokości od 10 do 15 cm i długości od 100 do 130 m przy ilości podawanej wody dla każdej bruzdy od 0,2 do 0,5 1/sek. Tego rodzaju nawadnianie stosuje się wszędzie tam, gdzie znajduje się względnie duże pochylenie terenu w granicach od 0,02 do 0,005 (%). Nawadnianie takie stosuje się przeważnie przy uprawie roślin zbożowych i traw, przy której głębsze bruzdy utrudniałyby mechanizację sprzętu. Nawadnianie za pomocą bruzd głębokich z niedużym napełnieniem wodą przeprowadza się na glebach średnich i ciężkich. Głębokość bruzd wynosi od 15 do 25 cm, długość zaś od 30 do 100 m, przy ilości wody podawanej do każdej z bruzd w granicach od 0,1 do 0,5 1/sek. Nawadnianie za pomocą bruzd głębokich z całkowitym napełnieniem wodą stosuje się na terenach odznaczających się małym kątem spadku i dużą podsiąkliwością (gleby lekkie). Ten sposób nawadniania odznacza się głębokością bruzd w granicach od 18 do 25 cm i długością około 60 m przy ilości podawanej wody do bruzd od 0,4 do 1,2 1/sek. Napełnienie bruzd wodą wynosi około 2/3 głębokości bruzdy.