Dysze z wkładką śrubowo-wirową

Dysze z wkładką śrubowo-wirową są najbardziej rozpowszechnione. Ciecz podawana przez pompę przedostaje się do kołpaczka, w którym musi przejść przez spiralne kanały wkładki wirowej lub wichrowato nawiercone otwory płytki wirowej, powodujące ruch wirowy cieczy, po czym ciecz z dużą prędkością jest wyrzucana na zewnątrz przez otwór dyszy o średnicy 0,7—3 mm. Otrzymywany stożek rozpyłu zależy od odległości otworu dyszy od wkładki wirowej, przy czym przy większej odległości otrzymuje się kąt rozwarcia stożka niniejszy, i odwrotnie. Tego typu dysze opryskiwaczy nadają się zarówno do opryskiwań polowych, jak sadowniczych i wymagają większych ciśnień (10—25 at) niż dysze otwarte, gdyż ciecz musi pokonać duży opór przepływu w kanalikach śrubowych i w przejściu przez otwór dyszy przy burzliwym wypływie.