Niszczenie w glebie chwastów

Niszczenie w glebie chwastów odbywa się przez ich przyorywanie, ścinanie lub wydobywanie z głębszych warstw szkodliwych rozłogów. Wszystkie czynności wchodzące w skład uprawy mechanicznej, wykonane należycie i w odpowiednim czasie, zapewniają przy współdziałaniu drobnoustrojów wytworzenie gruzełkowatej struktury gleby, najkorzystniejszej dla rozwoju roślin. Mechaniczna uprawa roli obejmuje zakres wszelkich czynności, które trzeba wykonać, aby glebę uczynić zdatną do wydania plonu. W skład procesu technologicznego uprawy gleby wchodzą następujące zabiegi agrotechniczne: podorywka, orka siewna, orka przedzimowa, orka głęboka, bronowanie, wałowanie, kultywatorowanie, talerzowanie, gryzowanie, kopanie itp.