Dysze szczelinowe

Dysze szczelinowe stanowią odmianę dysz otwartych, w płytce czołowej dyszy od jej wewnętrznej strony jest nacięty podłużny rowek, w którego środku znajduje się otwór wylotowy. Od zewnętrznej strony płytki znajduje się taki sam rowek, lecz nacięty prostopadle w stosunku do pierwszego na głębokość około 3—4 mm. Dopływający do dyszy strumień cieczy zostaje rozdzielony na dwa strumienie skierowane przez rowek ku środkowi otworu. Strumienie te zderzają się w otworze i rozbite na krople wytryskują na zewnątrz. Rowek zewnętrzny, od którego ścian bocznych odbijają się krople, nadaje rozpylonemu strumieniowi stożek rozpyłu o przekroju eliptycznym.