Nowe kierunki w podstawowej uprawie gleby

Trwający ciągle rozwój narzędzi i maszyn rolniczych ma na celu polepszenie jakości uprawy gleby i zwiększenie wydajności pracy, a tym samym szybkości wykonywania upraw oraz poprawę efektów ekonomicznych. W celu uzyskania lepszego kruszenia gleby w czasie orki próbowano stosować przy pługach dodatkowe części rotacyjne, niekiedy napędzane od wału przekaźnikowego ciągnika. Prowadzi się szerokie próby nad wprowadzeniem wibracyjnych części roboczych narzędzi w celu zmniejszenia oporów tarcia narzędzi o glebę. Wibratory, najczęściej hydrauliczne, wprawiają w ruch drgający o niewielkiej częstotliwości (kilkadziesiąt okresów na sekundę) części robocze narzędzi lub całe narzędzia uprawowe. Połączenie wibracji z układem dociążającym przyczynia się do poprawienia właściwości dynamicznych ciągnika, rozwijającego wskutek tego większą siłę uciągu, oraz do zmniejszenia oporów narzędzi, wobec czego ciągnik o mocy około 30 KM może dawać efekt pracy równoważny pracy ciągnika o mocy 40 KM starego typu. Sukces tego rodzaju został osiągnięty przez polskich konstruktorów fabryki ZM Ursus współpracujących z Katedrą Mechanizacji Rolnictwa SGGW. W celu zmniejszenia tarcia gleby o pług zastosowano na Węgrzech rolki zastępujące skrzydło odkładnicy i płoz pługa. Trwają też próby zbudowania korpusu płużnego, który pozwalałby na wyraźne zwiększenie prędkości orki bez wzrostu oporu. W zakresie narzędzi aktywnych, obok stale ulepszanych glebogryzarek, budowane są różnego rodzaju pługi rotacyjne o różnych typach części roboczych, które jednak stanowią dotychczas konstrukcje eksperymentalne. Aktywne części robocze stosowane są również w kultywatorach. W ZSRR czynione są próby z zastosowaniem napędu do gęsio- stopek kultywatorów, wykonujących ruchy wahadłowo-obrotowe wokół osi pionowej. Zbudowano tam też tzw. kultywatory drążkowe, których części robocze stanowią kwadratowe wały, obracające się wokół swojej osi podłużnej pod wpływem napędu od kół jezdnych. Dąży się też stale do zmniejszenia wysiłku człowieka obsługującego agregaty przez stopniową automatyzację ich obsługi.