Rozlewanie gnojówki

Gnojówkę rozlewa się po polu powierzchniowo za pomocą rozlewaczy. Najlepiej jest nawozić gnojówką użytki zielone, szczególnie łąki, z których po takim nawożeniu uzyskuje się dwu-, a niekiedy trzykrotne zwiększenie zielonej masy. Ponadto po takim nawożeniu zmienia się bardzo korzystnie jakość rosnących na łące traw, zwiększa się zawartość białka, karotenu itp. W czasie nawożenia pól lub łąk gnojówką trzeba zwracać szczególną uwagę na równomierne rozlewanie gnojówki. W tym celu nawożone pole lub łąkę dzieli się na pasy szerokości około 2,5 m (w zależności od szerokości roboczej rozlewacza) i prowadzi agregat środkiem pasa, zwracając uwagę na utrzymanie jednakowej prędkości poruszania się agregatu.